Punt Òmnia

Al nostre Punt, tal i com diu el Programa Òmnia, pretenem facilitar l'accés a les noves tecnologies de la informació, a tota la població del barri/poble, i especialment a aquelles persones que tenen menys oportunitats.
pots accedir a Internet per buscar informació
fer-te el teu correu electrònic
consultar borses de treball 
contactar amb gent d'arreu del món
realitzar pàgines Web, blocs, fer servir les xarxes socials com Facebook, etc... 
fer treballs de classe
participar en diverses activitats informàtiques, com treballar amb programes d'Ofimàtica, disseny gràfic, etc. 
aprendre mecanografia amb l'ordinador
i sobretot... gaudir i créixer en l'autoestima. 

Què es fa al nostre Punt?
Formació:
Els dilluns i dimarts es dedica a fer formació per aquelles persones que no tenen coneixements informàtics, fent cursos d'Introducció a la Informàtica. Cada curs dura 3 mesos i es fa un al matí i dos a la tarda.

Els dilluns i dimecres a la tarda es fan mòduls temàtics sobre diferents temàtiques i durada.
Internet i correu, edició d'imatge online, full de càlcul, edició de textos (revista), presentacions, video, xarxes socials, etc...
Inserció laboral:

Els dijous al matí l'Òmnia està obert a totes aquelles persones que estan en recerca activa de feina per poder utilitzar els recursos que ofereix les TIC i la xarxa
a través del nostre projecte TICfeina.

Ús comunitari:

En els espais d'ús comunitari, el Punt està obert a qualsevol persona que vulgui fer ús de l'equipament informàtic.

Apart de la gent que ve a fer consultes a Internet i els que venen amb objectius concrets, també ve gent per reforçar els seus coneixements fent exercicis d'autoaprenentatge que ja tenim preparats.

Reforç escolar :
La tarda dels dimarts i dimecres la dediquem als nens del reforç escolar. Intentem que sigui un espai on puguin compaginar l'entreteniment amb el reforç i ampliació dels seus coneixements tant escolars com informàtics intentant ser un lloc on es puguin relacionar i fer coses junts.

Altres projectes del nostre Centre:
El fet de tenir dues aules informàtiques (Òmnia i Linkcat) ens dóna la possibilitat de poder atendre a més grups i en aquest cas també fan ús els alumnes de Castellà, Català, Formació d'Adults i Cursos d'Inserció Laboral.
Espai per entitats:

Es dóna molta importància a que el nostre Punt pugui ser un servei obert a les entitats del Prat i fan ús de l'espai:
Durant el curs els dimarts de 12:30 a 13:30 i els dimecres de 11 a 12 h ve al Punt dos grups del SRC del Prat i els dimecres de 12 a 13 h ve un grup de nois de la UEC (Unitat d'Escolarització Compartida).